Lidmaatschap

Iedereen die lid wil worden van atletiekvereniging ACO van Elderen mag eerst vier keer gratis meetrainen met een groep om te kijken of het aan de verwachtingen voldoet. Voor een overzicht van welke verschillende trainingsgroepen er allemaal zijn kijk dan op de pagina onder het menu “Training”.

Wil je na de gratis trainingen lid willen worden van ACO van Elderen, dan dien je het aanmeldingsformulier met de incassomachtiging in te vullen.

Contributie: In het onderstaande overzicht treft u de contributie tarieven per 1 juni 2023 aan. De contributies worden per maand aan de leden doorberekend. De bijdrage voor de Atletiekunie en de wedstrijdlicenties eenmaal per jaar.

Leeftijdsindeling met ingang van 1 november 2022 t/m 31 oktober 2023

Groepen Geboren in Contributie per maand aantal trainingen per week
U8   Minipupillen 2016 en later € 10,50 1-3x
U9   Pupillen C 2015 € 10,50 1-3x
U10 Pupillen B 2014 € 10,50 1-3x
U12 Pupillen A 2013/2012 € 15,00 4x
U14 Junioren D 2011/2010 € 15,00 4x
U16 Junioren C 2009/2008 € 15,00 4x
U18 Junioren B 2007/2006 € 17,50 2x
U20 Junioren A 2005/2004 € 17,50 2x
Selectie Junioren € 20,00 onbeperkt
Senioren 2003 en eerder € 20,00 onbeperkt
Masters 1988 en eerder € 20,00 onbeperkt
Selectie Senior / Master € 22,50 3x
Nordic Walking €12,50 1x
ACO plus €12,50 1x

Bijdrage Atletiekunie per 1/1/2023

Pupil € 16,45
Junior € 17,35
Senior / Master € 18,80

Wedstrijdlicentie per 1/1/2023

Pupil € 8,90
Junior € 15,85
Senior / Master € 25,35

Bij aanmelding wordt eenmalig € 10,= inschrijfgeld in rekening gebracht bovenop het contributiebedrag. U kunt schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Afmeldingen voor een nieuw kalender jaar moeten vóór 1 december bij de ledenadministratie binnen zijn. Na 1 december moet u de bijdrage Atletiekunie en eventuele licentiekosten van het jaar erop betalen.

Korting: Bij drie leden uit één gezin geldt een korting van 20% over het totaal verschuldigde bedrag, bij vier leden of meer 30%.

Betaling: Deze geschiedt automatisch met de incassomachtiging afgegeven bij opgave lidmaatschap. Contributieverandering i.v.m. wijzigen van de leeftijdcategorie gaat in per 1 november van het nieuwe atletiekjaar. De leeftijd en groepsindeling per 1 november is bepalend voor het gehele atletiekseizoen.

Wedstrijden: Elk lid is vrij in deelname aan bondswedstrijden, mits in het bezit van een wedstrijdlicentie. Bij voorinschrijving dient men het inschrijfformulier met inschrijfgeld gelijktijdig bij het wedstrijdsecretariaat of de trainer in te leveren. De jeugd ontvangt telkens vooraf bericht met opgave van de inschrijfkosten. De coördinatie hiervan is in handen van het wedstrijdsecretariaat. Voor nadere inlichting kan men zich tot dit secretariaat wenden.

Aanmelding: Uitsluitend door invulling en ondertekening van het aanmeldings-/machtigingsformulier. U machtigt bij opgave de vereniging de contributie maandelijks te innen. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

Clubkleding: Men is verplicht gedurende wedstrijden het club tenue: rood club shirt en zwarte short, te dragen. Inlichtingen hierover bij de trainers.

Clubkrant: De vereniging geeft viermaal per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Iedereen mag daaraan een bijdrage leveren.