Commissies

De organisatie van ACO van Elderen is verdeeld over een aantal commissies, die verantwoordelijk zijn voor een deel van de activiteiten binnen de vereniging. Maandelijks voeren de portefeuillehouders overleg met het dagelijks bestuur.

Technische Commissie
Cor Bronk
E: corbronk@hetnet.nl

Wedstrijdorganisatie (weg/cross)
Jan Boeve
E: jrboeve66@gmail.com

Wedstrijdorganisatie (baan)
Tim van der Monde
E: timvandermonde@outlook.com

Kantine- en Gebouwbeheer
Henrik Koekkoek
E: henrik.koekkoek@hotmail.nl

Jeugdactiviteiten commissie
Ilona Hogenkamp
E: jeugdcommissie@acovanelderen.nl

PR en Redactie Clubblad / Website
Hans Overduin
E: voorzitter@acovanelderen.nl

Vrijwilligerscoördinatie / Jurycommissie
Irene Schunselaar
E:  irene.schunselaar@gmail.com

Sponsorcommissie
Anne Marsman
E: a.marsman1967@outlook.com

Ledenadministratie
Ellen Hoekman
’t Plaggenveld 2
7722 TJ Dalfsen
T: 0529-471613
E: ledenadministratie@acovanelderen.nl

Wedstrijdsecretariaat
Marion Willems
E: wedstrijdsecretariaat@acovanelderen.nl